January 25, 2021

Këto janë bizneset që u lejohet veprimtaria prej sot


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/odalotit/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-post-author/includes/awpa-functions.php on line 162

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/odalotit/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-post-author/includes/awpa-functions.php on line 163

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/odalotit/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-post-author/includes/awpa-functions.php on line 164

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/odalotit/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-post-author/includes/awpa-functions.php on line 165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/odalotit/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-post-author/includes/awpa-functions.php on line 166

Lista është e ndarë me ngjyrë të kuqe që dallon bizneset që iu ndalohet veprimtaria, me ngjyrë të gjelbër që ju lejohet veprimtaria, si dhe e ndarë sipas datës 14 prill, përkatësisht 4 maj 2020.

VEPRIMTARITË EKONOMIKE, SIPAS KODEVE, NË LIDHJE ME URDHËRESËN E MSH, TË DT. 14 PRILL 2020 dhe 04 MAJ 2020
SHPJEGIM
Në listën më poshtë mund të gjeni të renditura të gjitha veprimtarië ekonomike, sipas kodeve NACE, rev. 2.
Nese një firmë/shoqëri e ka të regjistruar për veprimtari PRIMARE, apo SEKONDARE njërin nga këto kode, atëherë, sipas Urdhëresës së MSh, të dt. 14.04.2020, përkatësisht të dt. 04.05.2020, i lejohet qarkullimi i lirë.
Ngjyra e GJELBËRT tregon se aktiviteti i tyre LEJOHET, kurse ngjyra e KUQE tregon se aktiviteti i tyre në atë fushë NDALOHET.
Klasifikimi i operatorëve ekonomik është bërë në bazë të kodit përkatës me të cilin janë të regjistruar në Agjencinë e Regjistrimi të Bisneseve të Kosovës (ARBK, www.arbk.org).
Kërkohet nga operatorët ekonomik të sigurohen që punëtorët e tyre të jenë të pajisur me ID ose shenja tjera dalluese që identifikojnë veprimtarinë e tyre gjatë gjithë kohës.
14-04-202004-05-2020
113Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberosePOPO
114Kultivimi i kallamsheqeritPOPO
115Kultivimi i duhanitPOPO
116Kultivimi i bimëve fibrozePOPO
119Kultivimi i bimëve të tjera njëvjeçarePOPO
121Kultivimi i hardhivePOPO
124Kultivimi i frutave me bërthamë dhe frutave me farëPOPO
125Kultivimi i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arravePOPO
126Kultivimi i frutave vajorePOPO
127Kultivimi i kulturave për prodhimin e pijevePOPO
128Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësorePOPO
129Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjeçarePOPO
130Shumimi i bimëvePOPO
141Rritja e gjedheve për qumështPOPO
142Rritja e gjedheve të tjera dhe buallicavePOPO
143Rritja e kuajve dhe njëthundrakëvePOPO
145Rritja e deleve dhe dhivePOPO
146Rritja e derravePOPO
147Rritja e shpezëvePOPO
149Rritja e kafshëve të tjeraPOPO
150Fermat e përzieraPOPO
161Veprimtaritë ndihmëse për prodhimet bimorePOPO
162Veprimtaritë ndihmëse për prodhimet blegtoralePOPO
163Veprimtaritë e paskorrjes së bimëvePOPO
164Përpunimi i farërave për shumimPOPO
170Gjuetia, vënia e pusive dhe veprimtaritë e tjera shërbyesePOPO
210Kulturat pyjore dhe veprimtaritë e tjera të pylltarisëPOPO
220Prerja e drunjvePOPO
230Mbledhja e produkteve pyjore të egra, jo drusore, rritur në natyrëPOPO
240Shërbime mbështetëse ndaj pyjevePOPO
311Peshkimi detarJOJO
312Peshkimi në ujra të ëmblaPOPO
321Akuakultura detareJOJO
322Akuakultura në ujra të ëmblaPOPO
510Nxjerrja e qymyrit të fortëPOPO
520Nxjerrja e linjitevePOPO
610Nxerrja e naftës së papërpunuarJOJO
620Nxerrja e gazit natyrorJOJO
710Nxjerrja e xehes së hekuritPOPO
721Nxjerrja e xeheve të uraniumit dhe toriumitPOPO
729Nxjerrja e xeheve të tjera jo-metalorePOPO
811Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasavePOPO
812Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjillës dhe kaolinitPOPO
891Nxjerrja e mineraleve kimike dhe plehërave kimikëPOPO
892Nxerrja e torfësPOPO
893Nxjerrja e kripësPOPO
899Veprimtaritë e tjera nxjerrëse dhe gurore p.k.t.POPO
910Veprimtaritë mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyrorJOJO
990Veprimtaritë mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntokaJOJO
1011Përpunimi dhe konservimi i mishitPOPO
1012Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpezëvePOPO
1013Prodhimi i produkteve të mishit dhe i mishit të shpezëvePOPO
1020Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqevePOPO
1031Përpunimi dhe konservimi i patatesPOPO
1032Përpunimi i lëngut të frutave dhe perimevePOPO
1039Përpunimi dhe konservimi tjetër i frutave dhe perimevePOPO
1041Përpunimi i vajrave dhe yndyrnavePOPO
1042Prodhimi i margarinës dhe yndyrnave të tjera të ngjashmePOPO
1051Prodhimi i produkteve të qumështitPOPO
1052Prodhimi i akulloresPOPO
1061Përpunimi i produkteve të drithëravePOPO
1062Përpunimi i niseshtës dhe i produkteve të niseshtesPOPO
1071Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëtaPOPO
1072Prodhimi i biskotave dhe galetave; prodhimi i pastave dhe kekëve të konservuarPOPO
1073Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielliPOPO
1081Prodhimi i sheqeritPOPO
1082Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsiravePOPO
1083Përpunimi i çajit dhe kafesPOPO
1084Përpunimi i erëzave dhe salcavePOPO
1085Përpunimi i ushqimeve dhe gjellëve të gatshmePOPO
1086Përpunimi i ushqimeve të homogjenizuara dhe ushqimeve dietikePOPO
1089Përpunimi i produkteve të tjera ushqimore p.k.tPOPO
1091Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermësPOPO
1092Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët shtëpiakePOPO
1101Destilimi, rafinimi dhe kombinimi i pijevePOPO
1102Prodhimi i verës nga rrushiPOPO
1103Prodhimi i mushtit dhe verërave të tjera me bazë frutashPOPO
1104Prodhimi i pijeve të tjera të fermentuara të padestiluaraPOPO
1105Prodhimi i birrësPOPO
1106Prodhimi i majës së birrësPOPO
1107Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjetër në shishePOPO
1200Prodhimi i produkteve të duhanitPOPO
1310Përgatitja dhe thurja e fijeve të tesktilitPOPO
1320Endja e tekstilitPOPO
1330Proceset përfundimtare të përpunimit të tekstilitPOPO
1391Prodhimi i pëlhurave të thurura dhe të enduraPOPO
1392Prodhimi i artikujve të tekstilit të konfeksionuar përveç veshjevePOPO
1393Prodhimi i qilimave, sixhadeve dhe tepihëvePOPO
1394Prodhimi i litarëve, spangove dhe rrjetavePOPO
1395Prodhimi i pëlhurave të paendura dhe artikujve të paendur, përveç veshjevePOPO
1396Prodhimi i tekstileve të tjera teknike dhe industrialePOPO
1399Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.tPOPO
1411Prodhimi i veshjeve të lëkurësPOPO
1412Prodhimi i veshjeve të punësPOPO
1413Prodhimi i veshjeve të tjera të jashtmePOPO
1414Prodhimi i veshjeve të brendshmePOPO
1419Prodhimi i veshjeve të tjera dhe atyre plotësuese (dorëzave, kapelave, shalleve etj.)POPO
1420Prodhimi i artikujve nga gëzofiPOPO
1431Prodhimi i çorapeve të thururaPOPO
1439Prodhimi i rrobave të tjera të thurura ose të punuara me grepPOPO
1511Tanimi dhe regjja e lëkurës; veshja dhe ngjyrosja e gëzofitPOPO
1512Prodhimi i valixheve, çantave dhe gjësendeve të ngjashme si takëmeve të kuajve dhe parzmorevePOPO
1520Prodhimi i këpucëvePOPO
1610Sharrimi i drurit dhe zdrukthëtariaPOPO
1621Prodhimi i fletëzave të rimesos dhe të panelave bazuar në dru (furniri)POPO
1622Prodhimi i parketit për dyshemePOPO
1623Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuesePOPO
1624Prodhimi i kontejnerëve nga druriPOPO
1629Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; prodhimi i artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve të gërshetuara-thurësePOPO
1711Prodhimi i brumit të letrësPOPO
1712Prodhimi i letrës dhe kartonitPOPO
1721Prodhimi i letrës dhe kartonit të valëzuar, si dhe ambalazhit prej letrës dhe kartonitPOPO
1722Prodhimi i artikujve prej letrës me përdorim familjar dhe sanitar, letrës së tualetitPOPO
1723Prodhimi i materialit prej letrës për zyrePOPO
1724Prodhimi i tapetave të murevePOPO
1729Prodhimi i artikujve të tjerë prej letrës dhe kartonit p.k.t.POPO
1811Shtypja e gazetaveJOJO
1812Shtypje të tjeraPOPO
1813Shërbimet e përgatitjeve para-shtypjes dhe para-publikimitPOPO
1814Libërlidhja dhe shërbime të ngjashmePOPO
1820Riprodhimi i mediave të incizuaraPOPO
1910Prodhimi i produkteve të furrës së koksitPOPO
1920Prodhimi i produkteve të rafinuara të naftësPOPO
2011Prodhimi i gazrave industrialePOPO
2012Prodhimi i ngjyrave dhe pigmentevePOPO
2013Prodhimi i produkteve të tjera kimike me bazë inorganikePOPO
2014Përpunimi i produkteve të tjera kimike me bazë organikePOPO
2015Prodhimi i plehrave kimike dhe komponimeve të azotitPOPO
2016Prodhimi i plastikës në formë primarePOPO
2017Prodhimi i gomës sintetike në formë primarePOPO
2020Prodhimi i pesticideve dhe produkteve të tjera agrokimikePOPO
2030Prodhimi i ngjyrave, llaqeve dhe shtresave të ngjashme, ngjyrave të printimit dhe mastikësPOPO
2041Prodhimi i sapunit, detergjentëve dhe produkteve të pastrimit, si dhe preparateve për shkëlqimPOPO
2042Prodhimin e parfumeve dhe preparateve të tualetitPOPO
2051Prodhimi i eksplozivëvePOPO
2052Prodhimi i ngjitësvePOPO
2053Prodhimi i vajrave esencialePOPO
2059Prodhimi i produkteve të tjera kimike p.k.t.POPO
2060Prodhimi i fibrave sintetikë dhe artificialëPOPO
2110Prodhimi i produkteve bazë farmaceutikePOPO
2120Prodhimi i preparatave farmaceutikePOPO
2211Prodhimi i gomave të jashtme dhe të brendshme të automjeteve; veshja dhe riparimi i gomavePOPO
2219Prodhimi i produkteve të tjera të gomësPOPO
2221Prodhimi i pllakëzave të plastikës, fletëzave, tubave dhe profilevePOPO
2222Prodhimi i artikujve të plastikës për paketimPOPO
2223Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtariPOPO
2229Prodhimi i produkteve të tjera të plastikësPOPO
2311Prodhimi i qelqit të rrafshëtPOPO
2312Formësimi dhe përpunimi i qelqit të rrafshëtPOPO
2313Prodhimi i qelqit bosh (i zbrazët)POPO
2314Prodhimi i fibrave të qelqitPOPO
2319Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqiPOPO
2320Prodhimi i produkteve rezistuese ndaj zjarritPOPO
2331Prodhimi i tullave dhe tjegullave prej qeramikePOPO
2332Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekurPOPO
2341Prodhimi i produkteve të qeramikës për përdorim shtëpiak dhe zbukuruesPOPO
2342Prodhimi i pajisjeve sanitare prej qeramikësPOPO
2343Prodhimi i izolatorëve prej qeramikës dhe pajisjeve izoluesePOPO
2344Prodhimi i produkteve të tjera teknike prej qeramikësPOPO
2349Prodhimi i produkteve të tjera prej qeramikësPOPO
2351Prodhimi i çimentosPOPO
2352Prodhimi i gëlqeres dhe llaçitPOPO
2361Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimiPOPO
2362Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimiPOPO
2363Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorimPOPO
2364Prodhimi i llaçevePOPO
2365Prodhimi i fibrave të çimentosPOPO
2369Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentosPOPO
2370Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtarePOPO
2391Prodhimi i produkteve gërryesePOPO
2399Prodhimi i produkteve minerale jometalike p.k.t.POPO
2410Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferroleguravePOPO
2420Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çelikuPOPO
2431Tërheqja në të ftohtë e shufravePOPO
2432Mbështjellja e ftohtë e rripave të ngushtëPOPO
2433Formimi ose palosja e ftohtëPOPO
2434Tërheqja e ftohtë e telitPOPO
2441Prodhimi i metaleve të çmuaraPOPO
2442Prodhimi i aluminitPOPO
2443Prodhimi i plumbit, zinkut dhe kallajitPOPO
2444Prodhimi i bakritPOPO
2445Prodhimi i metaleve të tjera jo-ferrikePOPO
2446Përpunimi i lëndës djegëse nukleareJOJO
2451Derdhja (fonderia) e hekuritPOPO
2452Derdhja (fonderia) e çelikutPOPO
2453Derdhja (fonderia) e metaleve të lehtaPOPO
2454Derdhja (fonderia) e metaleve të tjera jo-ferrikePOPO
2511Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyrePOPO
2512Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalitPOPO
2521Prodhimi i radiatorëve dhe kazanëve për ngrohje qendrorePOPO
2529Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalitPOPO
2530Prodhimi i gjeneratorëve të avullit, përveç kazanëve për ngrohje qendrorePOPO
2540Prodhimi i armëve dhe municionitPOPO
2550Farkimi, presimi, stampimi dhe palosja rrethore e metaleve; pluhuri metalurgjikPOPO
2561Trajtimi dhe veshja e metalevePOPO
2562Përpunimi mekanikPOPO
2571Prodhimi i thikavePOPO
2572Prodhimi i bravave dhe cilindravePOPO
2573Prodhimi i veglavePOPO
2591Prodhimi i kovave të çelikta dhe mbajtësve të tjerë të ngjashëmPOPO
2592Prodhimi i ambalazheve prej metalit të lehtëPOPO
2593Prodhimi i produkteve prej teli, zinxhiri dhe sustePOPO
2594Prodhimi i vidave dhe kaçavidavePOPO
2599Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t.POPO
2611Prodhimi i përbërësve elektronikëPOPO
2612Prodhimi i pllakëzave të integruara elektronikePOPO
2620Prodhimi i kompjuterëve dhe pajisjeve periferikePOPO
2630Prodhimi i pajisjeve të komunikimitPOPO
2640Prodhimi i produkteve elektronike për konsumatorëPOPO
2651Prodhimi i instrumenteve dhe pajisjeve të matjes, testimit, verifikimit dhe navigimitPOPO
2652Prodhimi i orëve dhe orëve të muritPOPO
2660Prodhimi i pajisjeve për rrezatim, elektromjekësore dhe elektroterapeutikePOPO
2670Prodhimi i instrumenteve optike dhe pajisjeve fotografikePOPO
2680Prodhimi i mjeteve optike dhe magnetike të komunikimtPOPO
2711Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëvePOPO
2712Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrikePOPO
2720Prodhimi i baterive dhe akumulatorëvePOPO
2731Prodhimi i kabllove të fibrave optikëPOPO
2732Prodhimi i telave dhe kabllove të tjera elektrike dhe elektronikePOPO
2733Prodhimi i pajisjeve elektroinstaluesePOPO
2740Prodhimi i pajisjeve elektrike të ndriçimitPOPO
2751Prodhimi i pajisjeve elektrike shtëpiakePOPO
2752Prodhimi i pajisjeve joelektrike shtëpiakePOPO
2790Prodhimi i pajisjeve të tjera elektrikePOPO
2811Prodhimi i motorëve dhe turbinave, përveç motorëve të aeroplanëve, automjeteve dhe motoçikletavePOPO
2812Prodhimi i pajisjeve hidraulikePOPO
2813Prodhimi i pompave dhe kompresorëve të tjerëPOPO
2814Prodhimi i rubinetave dhe valvulavePOPO
2815Prodhimi i kushinetave, ingranazheve, grupeve të ingranazheve dhe elementeve të drejtimitPOPO
2821Prodhimi i furrave, furrnaltave (kalldajave) dhe aparaturave për djegiePOPO
2822Prodhimi i pajisjeve të ngritjes dhe zhvendosjesPOPO
2823Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve të zyrave, përveç kompjuterëve dhe pajisjeve periferikePOPO
2824Prodhimi i veglave mekanike të dorësPOPO
2825Prodhimi i pajisjeve jo shtëpiake për ftohje dhe ventilimPOPO
2829Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm të p.k.t.POPO
2830Prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjorePOPO
2841Prodhimi i makinerive për punimin e metalevePOPO
2849Prodhimi i veglave të tjera të makinave p.k.t.POPO
2891Prodhimi i makinerive për metalurgjinëPOPO
2892Prodhimi i makinerive për miniera, gurëthyes dhe ndërtimtariPOPO
2893Prodhimi i makinerive për përpunimin e ushqimeve, pijeve dhe duhanitPOPO
2894Prodhimi i makinerive për prodhimin e tekstileve, veshjeve dhe lëkuravePOPO
2895Prodhimi i makinerive për prodhimin e letrës dhe kartonitPOPO
2896Prodhimi i makinerisë të plastikës dhe gomësPOPO
2899Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të veçante p.k.t.POPO
2910Prodhimi i mjeteve motorike (të transportit)POPO
2920Prodhimi i karrocerive për mjetet motorike (të transportit): prodhimi i rimorkiove dhe gjysmërimorkiovePOPO
2931Prodhimi i pjesëve elektrike dhe elektronike për mjetet motorike (të transportit)POPO
2932Prodhimi i pjesëve dhe aksesorëve të tjerë për mjetet motorike (të transportit)POPO
3011Ndërtimi i anijeve dhe strukturave lundruesePOPO
3012Ndërtimi i barkave të argëtimit dhe atyre sportivePOPO
3020Prodhimi i lokomotivave dhe mjeteve mbështetëse të trasportit hekurudhorPOPO
3030Prodhimi i aeroplanëve dhe anijeve kozmike, si dhe makinerive të ngjashmePOPO
3040Prodhimi i makinerisë luftarake të ushtrisëPOPO
3091Prodhimi i motoçikletavePOPO
3092Prodhimi i biçikletave dhe karrocave për persona me nevoja të veçantaPOPO
3099Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit p.k.t.POPO
3101Prodhimi i mobilieve të zyrave dhe dyqanevePOPO
3102Prodhimi i mobilieve të kuzhinësPOPO
3103Prodhimi i dyshekëvePOPO
3109Prodhimi i mobilieve të tjeraPOPO
3211Prerja e monedhaveJOJO
3212Prodhimi i stolive të çmuara dhe artikujve të ngjashëm me toPOPO
3213Prodhimi i stolive imituese dhe artikujve të tjerë të ngjashëmPOPO
3220Prodhimi i instrumenteve muzikorePOPO
3230Prodhimi i artikujve sportivëPOPO
3240Prodhimi i lojërave dhe lodravePOPO
3250Prodhimi i instrumenteve dhe pajisjeve mjekësore dhe dentarePOPO
3291Prodhimi i fshesave dhe furçavePOPO
3299Prodhimi tjetër p.k.t.POPO
3311Riparimi i produkteve metalike të fabrikuaraPOPO
3312Riparimi i makinerivePOPO
3313Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optikePOPO
3314Riparimi i pajisjeve elektrikePOPO
3317Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t.POPO
3319Riparimi i pajisjeve të tjera p.k.t.POPO
3320Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industrialePOPO
3511Prodhimi i energjisë elektrikePOPO
3512Transmetimi i energjisë elektrikePOPO
3513Shpërndarja e energjisë elektrikePOPO
3514Tregtia e energjisë elektrikePOPO
3521Prodhimi i gazitPOPO
3522Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacionevePOPO
3523Tregtia e gazit nëpërmjet tubacionevePOPO
3530Furnizimi me avull dhe ajër të kondicionuarPOPO
3600Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujëPOPO
3700KanalizimiPOPO
3811Grumbullimi i mbeturinave jo të rrezikshmePOPO
3812Grumbullimi i mbeturinave të rrezikshmePOPO
3821Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave jo të rrezikshmePOPO
3822Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave të rrezikshmePOPO
3831Çmontimi i mbeturinave metalikePOPO
3832Rikuperimi i materialeve të klasifikuaraPOPO
3900Veprimtaritë e riparimit dhe shërbimet e tjera të menaxhimit të mbeturinavePOPO
4110Zhvillimi i projekteve të ndërtimitJOPO
4120Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesoreJOPO
4211Ndërtimi i rrugëve dhe autostradavePOPO
4212Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nëntokësoreJOPO
4213Ndërtimi i urave dhe tuneleveJOPO
4221Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeveJOPO
4222Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikimeJOPO
4291Ndërtimi i projekteve të ujitJOPO
4299Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t.JOPO
4311Demolimi i objekteveJOPO
4312Përgatitja e vendpunishtesJOPO
4313Testi i shpuarjes dhe shpuarjaJOPO
4321Instalime elektrikeJOPO
4322Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajritJOPO
4329Instalime të tjera ndërtimoreJOPO
4331Punime suvatimiJOPO
4332Punime montimi nga druri dhe materiale të tjeraJOPO
4333Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureveJOPO
4334Lyerja dhe vendosja e xhamaveJOPO
4339Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesaveJOPO
4391Punimet e kulmit (çatisë)JOPO
4399Veprimtaritë e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t.JOPO
4511Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogëlJOPO
4519Tregtia e automjeteve të tjeraJOPO
4520Mirëmbajtja dhe riparimi i automjetevePOPO
4531Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteveJOPO
4532Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteveJOPO
4540Tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave dhe pjesëve e aksesorëve të tyreJOPO
4611Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore, kafshëve të gjalla, lëndëve të para tekstile dhe mallrave gjysmë të gatshmePOPO
4612Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industrialePOPO
4613Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimitPOPO
4614Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëvePOPO
4615Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishtevePOPO
4616Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, gëzofit, këpucëve dhe artikujve prej lëkurePOPO
4617Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanitPOPO
4618Veprimtaritë e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçantaJOJO
4619Veprimtaritë e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrashJOJO
4621Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëvePOPO
4622Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëvePOPO
4623Tregtia me shumicë e kafshëve të gjallaPOPO
4624Tregtia me shumicë e lëkurave të papërpunuara, lëkurave dhe artikujve prej lëkurePOPO
4631Tregtia me shumicë e frutave dhe perimevePOPO
4632Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tijPOPO
4633Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimitPOPO
4634Tregtia me shumicë e pijevePOPO
4635Tregtia me shumicë e produkteve të duhanitPOPO
4636Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsiravePOPO
4637Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzavePOPO
4638Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit)POPO
4639Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanitPOPO
4641Tregtia me shumicë e tekstilevePOPO
4642Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëvePOPO
4643Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiakePOPO
4644Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruesePOPO
4645Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikësPOPO
4646Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikëPOPO
4647Tregtia me shumicë e mobilieve, qilimave dhe pajisjeve të ndriçimitPOPO
4648Tregtia me shumicë e orëve dhe e artikujve të argjentarisëPOPO
4649Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakëPOPO
4651Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëvePOPO
4652Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyrePOPO
4661Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuesePOPO
4662Tregtia me shumicë e veglave të makinerivePOPO
4663Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierikePOPO
4664Tregtia me shumicë e makinerive të industrisë tekstile dhe të makinave të qepjes dhe thurjesPOPO
4665Tregtia me shumicë e mobilieve të zyravePOPO
4666Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyravePOPO
4669Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjevePOPO
4671Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me toPOPO
4672Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineralevePOPO
4673Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitarePOPO
4674Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimitPOPO
4675Tregtia me shumicë e produkteve kimikePOPO
4676Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetmePOPO
4677Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishtevePOPO
4690Tregtia me shumicë jo e specializuarPOPO
4711Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhaniPOPO
4719Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuaraPOPO
4721Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuaraPOPO
4722Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuaraPOPO
4723Tregtia me pakicë të peshkut, krustacëve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuaraPOPO
4724Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuaraPOPO
4725Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuaraPOPO
4726Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuaraPOPO
4729Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuaraPOPO
4730Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuarPOPO
4741Tregtia me pakicë e kompjuterëve, njësive periferike dhe softuerëve, në dyqane të specializuaraJOPO
4742Tregtia me pakicë e pajisjeve të telekomunikimit në dyqane të specializuaraJOPO
4743Tregtia me pakicë e pajisjeve audio dhe video në dyqane të specalizuaraJOPO
4751Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuaraJOPO
4752Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuaraJOPO
4753Tregtia me pakicë e qilimave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve, në dyqane të specializuaraJOJO
4754Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuaraJOPO
4759Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuaraJOPO
4761Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuaraJOPO
4762Tregtia me pakicë e gazetave dhe materialit të shkrimit, në dyqane të specializuaraJOPO
4763Tregtia me pakicë e incizimeve muzikore dhe videove, në dyqane të specializuaraJOPO
4764Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuaraJOPO
4765Tregtia me pakicë e lojërave dhe lodrave, në dyqane të specializuaraJOPO
4771Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuaraJOPO
4772Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuaraJOPO
4773Tregtia me pakice e artikujve farmaceutikë në dyqane të specializuara (Barnatore)POPO
4774Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë, në dyqane të specializuaraPOPO
4775Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuaraPOPO
4776Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farërave, plehrave artificialë, kafshëve përkdhelëse dhe ushqimi i tyre, në dyqane të specializuaraPOPO
4777Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuaraJOPO
4778Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuaraPOPO
4779Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqaneJOPO
4781Tregtia me pakicë në tezga dhe tregje të produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanitJOJO
4782Tregtia me pakicë në tezga dhe tregje të tekstileve, veshjeve dhe këpucëveJOJO
4789Tregtia me pakicë në tezga dhe tregje të mallrave të tjeraJOJO
4791Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetitPOPO
4799Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregjeJOJO
4910Transporti hekurudhor nderurban i pasagjerëveJOJO
4920Transporti hekurudhor i mallravePOPO
4931Transporti rrugor urban dhe ndërurban i pasagjerëveJOJO
4932Veprimtaria i taksiveJOJO
4939Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.JOJO
4941Transporti rrugor i mallravePOPO
4942Shërbimet e zhvendosjesPOPO
4950Transporti përmes tubacioneveJOJO
5010Transporti detar dhe bregdetar i pasagjerëveJOJO
5020Transporti detar dhe bregdetar i mallraveJOJO
5030Transporti i brendshëm ujor i pasagjerëveJOJO
5040Transporti i brendshëm ujor i mallraveJOJO
5110Transporti ajror i pasagjerëveJOJO
5121Transporti ajror i mallravePOPO
5122Transporti hapësinorJOJO
5210Magazinimi dhe ruajtjaPOPO
5221Veprimtaritë shërbyese të rastit për transportin tokësorJOJO
5222Veprimtaritë shërbyese të rastit për transportin ujorJOJO
5223Veprimtaritë shërbyese të rastit për transportin ajrorJOJO
5224Trajtimi i transportit “cargo”POPO
5229Veprimtaritë e tjera mbështetëse të transportitPOPO
5310Veprimtaritë e postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëmPOPO
5320Veprimtaritë e tjera postare dhe të ndërlidhjesPOPO
5510Hotelet dhe akomodimi i ngjashëmJOPO
5520Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtërJOJO
5530Kampingjet, parqet me mjete rekreative dhe me rimorkioJOJO
5590Akomodime të tjeraJOJO
5610Restorantet dhe veprimtaritë shërbyese lëvizëse të ushqimitJOJO
5621Furnizimi me ushqim me porosi për rastePOPO
5629Veprimtaritë e tjera shërbyese të ushqimitJOJO
5630Veprimtaritë shërbyese të pijeveJOJO
5811Publikimi i libravePOPO
5812Publikimi i adresarëve dhe numrave telefonikëPOPO
5813Publikimi i gazetavePOPO
5814Publikimi i revistave dhe periodikëvePOPO
5819Veprimtaritë e tjera botuesePOPO
5821Publikimi i lojërave kompjuterikePOPO
5829Publikimi i softuerëve të tjerëPOPO
5911Veprimtaritë e prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizivePOPO
5912Veprimtaritë e post-produksionit të filmave, videove dhe programeve televizivePOPO
5913Veprimtaritë e shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizivePOPO
5914Veprimtaritë e projektimit të filmitPOPO
5920Incizimi i zërit dhe veprimtaritë e publikimit të muzikësPOPO
6010Transmetimi i programeve radiofonikePOPO
6020Veprimtaritë e transmetimit të programeve televizivePOPO
6110Veprimtaritë e telekomunikimit kabllorPOPO
6120Aktivitete të telekomunikimit pa tela (ëireless)POPO
6130Veprimtaritë e telekomunikimit satelitorPOPO
6190Veprimtaritë e tjera të telekomunikimitPOPO
6201Veprimtaritë e programimit kompjuterikPOPO
6202Veprimtaritë e këshillimeve kompjuterikePOPO
6203Aktivitete të menaxhimit të instalimeve kompjuterikePOPO
6209Teknologjia tjetër informative dhe veprimtaritë shërbyese kompjuterikePOPO
6311Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe veprimtaritë e lidhura me toPOPO
6312Ëeb portaletPOPO
6391Veprimtaritë e agjencive të lajmevePOPO
6399Shërbimet e tjera të informacionit p.k.tPOPO
6411Veprimtaria i bankës qendrorePOPO
6419Ndërmjetësimet e tjera monetarePOPO
6420Veprimtaritë e kompanive “holding”POPO
6430Trustet, fondet dhe subjektet e ngjashme financiarePOPO
6491Lizingu financiarPOPO
6492Veprimtaritë e tjera të kredisëPOPO
6499Veprimtaritë e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t.POPO
6511Sigurimi jetësorPOPO
6512Sigurimi jojetësorPOPO
6520RisigurimiPOPO
6530Fondet pensionalePOPO
6611Administrimi i tregjeve financiarePOPO
6612Shërbimet e ndërmjetësimit për letra me vlerë dhe kontrata të mallitPOPO
6619Aktivitet e tjera ndihmëse për shërbimet financiare, përveç financimit të sigurimit dhe fondeve pensionalePOPO
6621Vlerësimi i riskut dhe dëmitPOPO
6622Veprimtaritë e agjentëve dhe ndërmjetsuesve të sigurimitPOPO
6629Veprimtaritë e tjera ndihmëse të sigurimeve dhe fondeve pensionalePOPO
6630Veprimtaritë e menaxhimit të fondevePOPO
6810Blerja dhe shitja e patundshmërisë personaleJOPO
6820Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qiraJOPO
6831Agjencitë e patundshmëriveJOPO
6832Menaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratësJOPO
6910Aktivitete juridikePOPO
6920Veprimtaritë e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimorePOPO
7010Veprimtaritë e udhëheqjes së ndërmarrjevePOPO
7021Marrëdhëniet me publikun dhe veprimtaritë e komunikimitPOPO
7022Veprimtaritë e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për menaxhimPOPO
7111Veprimtaritë e arkitekturësPOPO
7112Veprimtaritë e inxhinierisë dhe këshillimit teknikPOPO
7120Testimi teknik dhe analizatPOPO
7211Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në bioteknologjinëPOPO
7219Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieriPOPO
7220Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në shkencat shoqërore dhe humanePOPO
7311Agjencitë për publicitetPOPO
7312Publiciteti përmes mediavePOPO
7320Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet)POPO
7410Veprimtaritë e specializuara të dizajnitPOPO
7420Veprimtaritë e fotografimitPOPO
7430Veprimtaritë e përkthimit dhe interpretimitPOPO
7490Veprimtaritë e tjera profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t.POPO
7500Veprimtaritë e veterinarisëPOPO
7711Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorikePOPO
7712Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i kamionëvePOPO
7721Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i artikujve rekreativë dhe sportivëPOPO
7722Marrja dhe dhënia me qira e video-kasetave dhe disqevePOPO
7729Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e artikujve të tjerë personalë dhe shtëpiakëPOPO
7731Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve bujqësorePOPO
7732Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisëPOPO
7733Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të zyrave (përfshirë kompjuterët)POPO
7734Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e pajisjeve të transportit ujorPOPO
7735Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e pajisjeve të transportit ajrorPOPO
7739Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t.POPO
7740Dhënia me qira (lizingu) e pronës intelektuale dhe e produkteve të ngjashme, përveç punimeve me të drejtë të autoritPOPO
7810Aktivitet e agjencive të punësimitPOPO
7820Veprimtaritë e agjencive të punësimit të përkohshëmPOPO
7830Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzorePOPO
7911Veprimtaritë e agjencive të udhëtimitJOJO
7912Veprimtaritë e operatorëve turistikëJOJO
7990Shërbimet e tjera të rezervimit dhe veprimtaritë e lidhura me toJOJO
8010Veprimtaritë e sigurisë privatePOPO
8020Shërbimet e sigurisë me ndihmën e sistemeve të sigurisëPOPO
8030Veprimtaritë e hetimitPOPO
8110Veprimtaritë përkrahëse të objekteve të kombinuaraPOPO
8121Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesavePOPO
8122Veprimtaritë e tjera të pastrimit të ndërtesave, objeteve industrialePOPO
8129Veprimtaritë e tjera të pastrimitPOPO
8130Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit)POPO
8211Veprimtaritë e kombinuara shërbyese të administrimit të zyraveJOJO
8219Fotokopjimi, përgatitja e dokumenteve dhe veprimtaritë e tjera të specializuara mbështetëse për zyratPOPO
8220Veprimtaritë e qendrave të thirrjeveJOJO
8230Organizimi të konferencave dhe panaireve afaristeJOJO
8291Veprimtaritë e agjencive të arkëtimit të pagesave dhe zyrave të kredititJOJO
8292Veprimtaritë e paketimit (ambalazhimit)POPO
8299Veprimtaritë e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t.POPO
8411Veprimtaritë e përgjitshme të administratës publikePOPO
8412Rregullimi i Veprimtarive të subjekteve, që ofrojnë shërbime shëndetësore, shërbime arsimore dhe kulturore, si dhe shërbime të tjera sociale, përjashtuar sigurimin socialPOPO
8413Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të biznesevePOPO
8421Marrëdhëniet me jashtëPOPO
8422Veprimtaritë e mbrojtjesPOPO
8423Veprimtaritë e drejtësisë dhe gjyqësisëPOPO
8424Veprimtaritë e rendit dhe të sigurisë publikePOPO
8425Veprimtaritë e shërbimit të zjarrëfikësvePOPO
8430Veprimtaritë e sigurimit të detyrueshëm socialPOPO
8510Arsimi parashkollorJOJO
8520Arsimi fillorJOJO
8531Arsimi i përgjithshëm i mesëmJOJO
8532Arsimi i mesëm teknik dhe profesionalJOJO
8541Arsimi pas të mesmes, por jo i lartëJOJO
8542Arsimi i lartëJOJO
8551Arsimi për sporte dhe rekreacionJOJO
8552Arsimi kulturorJOJO
8553Aktvitetet e autoshkollaveJOJO
8559Arsimi tjetër p.k.t.JOJO
8560Veprimtaritë mbështetëse arsimoreJOJO
8610Veprimtaritë e spitalevePOPO
8621Veprimtaritë e mjekësisë së praktikës së përgjithshmePOPO
8622Veprimtaritë e mjekësisë së specializuarPOPO
8623Veprimtaritë e dentistëveJOJO
8690Veprimtaritë e tjera të shëndetit të njeriutJOJO
8710Veprimtaritë e përkujdesjes infermerike në shtëpiPOPO
8720Veprimtaritë e përkujdesjes në shtëpi për të sëmurët mendorë, të shëndetit mendor dhe abuzimit të substancavePOPO
8730Veprimtaritë në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçantaPOPO
8790Veprimtaritë në shtëpitë e tjera të kujdesit p.k.t.POPO
8810Veprimtaritë e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçantaJOJO
Veprimtaritë e tjera të kujdesit social pa akomodimJOJO
8891Veprimtaritë e kujdesit ditor të fëmijëveJOJO
8899Veprimtaritë e tjera të kujdesit social pa akomodim p.k.t.JOJO
9001Shfaqjet artistikeJOJO
9002Veprimtaritë mbështetëse për shfaqje artistikeJOJO
9003Krijimtaria artistikeJOJO
9004Funksionimi i objekteve të artitJOJO
9101Veprimtaritë e bibliotekave dhe të arkivaveJOJO
9102Veprimtaritë e muzeveJOJO
9103Funksionimi i vendeve dhe ndërtesave historike, si dhe i atraksioneve të ngjashme për vizitorëJOJO
9104Kopshtet botanike dhe zoologjike, si dhe veprimtaritë e pasurive natyroreJOJO
9200Veprimtaritë e lojërave të fatit dhe basteveJOJO
9311Funksionimi i objekteve sportiveJOJO
9312Veprimtaritë e klubeve sportiveJOJO
9313Palestra e fitnesitJOJO
9319Veprimtaritë e tjera sportiveJOJO
9321Veprimtaritë e parqeve të argëtimit dhe atyre me orientim të caktuarJOJO
9329Veprimtaritë e tjera të argëtimit dhe rekreacionitJOJO
9411Veprimtaritë e shoqatave dhe organizatave ekonomike, punëdhënësvePOPO
9412Veprimtaritë e shoqatave profesionalePOPO
9420Veprimtaritë e sindikatave të të punësuarvePOPO
9491Veprimtaritë e organizatave fetarePOPO
9492Veprimtaritë e organizatave politikePOPO
9499Veprimtaritë e organizatave të tjera p.k.t.POPO
9511Riparimi i kompjuterëve dhe pajisjeve periferikePOPO
9512Riparimi i pajisjeve të komunikimitPOPO
9521Riparimi i pajisjeve elektronike të konsumitPOPO
9522Riparimi i pajisjeve elektroshtëpiake dhe pajisjeve për shtëpi dhe të kopshtarisëPOPO
9523Riparimi i këpucëve dhe artikujve prej lëkurësPOPO
9524Riparimi i mobilieve dhe orendive shtëpiakeJOPO
9525Riparimi i orëve të dorës, të murit dhe argjentarisëJOPO
9529Riparimi i artikujve personal dhe shtëpiakë p.k.t.JOPO
9601Larja (pastrimi kimik) dhe tharja e tekstileve dhe produkteve të gëzofitPOPO
9602Sallonet e floktarisë dhe trajtimet e tjera të bukurisëJOJO
9603Shërbimet funerale dhe veprimtaritë e lidhura me toPOPO
9604Veprimtaritë e mirëmbajtjes truporeJOJO
9609Veprimtaritë e tjera p.k.t.JOJO
9700Veprimtaritë e ekonomive familjare si punëdhënës të personelit vendorPOPO
9810Veprimtaritë e prodhimit të mallrave të ndryshme të familjeve për përdorim vetanakPOPO
9820Veprimtaritë e prodhimit të mallrave të ndryshme të familjeve për përdorim vetanakPOPO
9900Veprimtaritë e trupave dhe organizatave ndërkombëtarePO