Deri sa para një muaji, drejtori i emëruar nga LSD i ka ndërprerë kontratat e mbi 40 vullnetarëve të cilët ishin angazhuar një periudhë më të gjatë kohore,kurse tani punëson të tjerë” deklaroi Trajçe Dimkov nga VMRO-DPMNE. Vullnetarët angazhohen përmes organizatës humanitare, kurse punojnë në spitalin klinik Shtip. Ky është skandal me përmasa ndërkombëtare dhe shembull për partizimin .

LSD realizon politikat e Zaevit. Në opinionin e Shtipit, më të zëshme janë informacionet se drejtori i spitalit klinik Alen Gjorgjiev dhe bartësi i listës në Shtip vullnetarëve u ka premtuar se pas përfundimit do ti punësojë. Ky është skandal me përmasa ndërkombëtare. VMRO-DPMNE if ton edhe përfaqësuesi e bashkësisë ndërkombëtare në Maqedoni të reagojnë  në lidhje me partizimi, ka deklaruar përfaqësuesi i VMRO-DPMNE Trajçe Dimkov.