Pro këtij projektligji ishin 61 deputetë, kundër ishin 4 deputetë dhe 13 deputetë abstenuan.

Sipas rregullave, 17 pjesëtarë të komuniteteve kanë qenë pjesë në këtë ligj për votim dhe 15 prej tyre kanë votuar për.