Kryeministri Haradinaj në bashkëbisedim me sekretarët e përgjithshëm theksoi rëndësinë e operacionalizimit të programit qeverisës 2017-2021 dhe kërkoi nga ta angazhim të plotë në përmbushjen e të gjitha detyrave qeverisëse.