“Punimet duhet të jenë në domenin e sektorit financiar dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë. Lidhur me këtë, BQK-ja do të organizojë një ngjarje të veçantë për shpalljen e punimeve më të mira të dorëzuara”, thuhet në njoftimin e BQK-së.

Për më shumë mund të aplikoni  http://bqk-kos.org/?id=104&l=1476